Skip to content

Ennaltaehkäisevät terveyspalvelut

Lähelle kuntalaisia vietävät, ennaltaehkäisevät palvelut tuottavat tärkeää tietoa ihmisten terveydentilasta. Terveysarvojen mittaukset ja niistä saatava informaatio antavat tilaisuuden pitää huolta omasta terveydestä ja jo etukäteen puuttua mahdollisiin riskitekijöihin.
Tavoitteena on, yhdessä terveyttä edistävien  järjestöjen ja kuntien kanssa, luoda hyvä perusta kuntien ennaltaehkäisevälle terveydenhuollolle, sekä kuntalaisten hyvinvoinnille.

Lisätiedot ja sopimukset: info@tepi.fi

Ensiapukurssit

Tepi Terveyspalveluiden oma ETK-kouluttaja käy pitämässä työpaikallesi, harrasteyhteisöllesi tai muille tarvitseville ensiapukoulutukset. Kursseista saa todistuksen ja tarvittaessa myös SPR EA-kortin.

Katso täältä seuraavat ensiapukurssit

Kysy tarjousta ja sovitaan yksityiskohdista.
Kurssien koordinointi: Mika Wickstrand 

Seksuaaliterveys

Seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa sinua palvelee seksuaalineuvojakoulutuksen omaava, sairaanhoitaja AMK, Mika Wickstrand. Seksuaaliterveyteen liittyvät luennot, neuvonta sekä välineet. 

Kysy lisää mika.wickstrand@tepi.fi

Tepi on hyvä valinta, koska

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tuo valtavia kustannussäästöjä.

Kotihoidon ja kotisairaanhoidon tarve vähenee ja kunnan terveyskeskuspalveluiden kuormittaminen pienenee.
Erikoissairaanhoidon kalliit hoitojaksot vähenevät.
Saavutetaan asiakkaat, jotka eivät muutoin hakeudu terveydenhuollon pariin ennen kuin on pakko. 

Matalankynnyksen terveyspalvelu tuodaan lähelle kuntalaista ja hänen arkeaa, erityisesti haja-asutusalueilla. 

Palvelumme tukee kotona, sekä omalla kylällä asumista. Ajanvarausta tai lähetteitä ei tarvita. Mahdollistaa säännölisen terveysarvojen seurannan. Madaltaa kynnystä ja poistaa tekosyyt huolehtia omasta terveydestä ja seurata sitä säännöllisesti. Dokumentoitua tietoa omasta terveydestä ja neuvoja terveelliseen elämään.

Referenssit

Meidän vahvuutemme

Terveyspalvelut ihmisten lähelle

Usein he, jotka asuvat kaukana kunnallisista terveyskeskuksista, joutuvat käymään sekä jonottamaan oman kunnan terveyskeskuksessa, jopa kymmenien kilometrien päässä, saadakseen esim. seurannan verenpaineelleen tai sokeriarvolleen. Tällä innovaatiolla palvelu viedään pienten kylien keskuspaikoille, jossa terveydenhuoltoalan ammattilaiset toteuttavat esim. ko. terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa. Näin saadaan säästöä mm. potilaiden matkakustannuksiin ja helpotetaan painetta oman kunnan terveydenhuoltoverkostossa.

Kuntalaiset saadaan huolehtimaan ja ottamaan vastuuta omasta terveydestään sekä hyvinvoinnistaan. Tällä tavoin edistetään asumista haja-asutusalueella. Kyläyhteisöt säilyttävät elinvoimansa. Asukkaat kokevat, että haja-asutusalueella asumista arvostetaan ja heistä huolehditaan tasavertaisesti. Kaikkia palveluja ei viedä pois harvaanasutuilta alueilta ja keskitetä suuriin keskuksiin.

Kustannustehokkuutta ennaltaehkäisevällä työllä

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on tehokasta. Sairauksien tai oireiden tunnistaminen, ennen kuin on pysyvää haittaa tapahtunut, säästää merkittävästi terveydenhuollon kustannuksia. Tärkein säästö tulee kuitenkin siinä, että ihminen voi elää terveempänä ja säilyttää toimintakykynsä mahdollisesti pidempään. Omasta terveydestä huolehtiminen, asioihin hyvissä ajoin tarttuminen, antaa ihmiselle aikaa tehdä tarvittavia muutoksia elämäntavoissaan, ennen kuin tarvitsee välttämättä lääkkeellistä apua. Palveluiden saaminen läheltä on tärkeää. Omalla kylällä saatava palvelu on myös tärkeä sosiaalinen tapahtuma ja näin ollen lisää myös henkistä vireyttä.

old-people-545232_1280

Verkostoitumisessa on voimaa

Haja-asutusalueiden, kyläyhteisöjen, yhdistysten ja kuntien välistä toimintaa on tärkeää pitää yllä. Tepi Terveyspalvelut Oy haluaa olla yhdistävänä tekijänä eri toimijoiden välillä. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Tepi tuo monipuoliset terveyspalvelut kaikkien saataville myös taajamien ulkopuolella. Erilaiset tapahtumat ja teemapäivät tuovat vireyttä seurojen ja kylien toimintaan ja näin saadaan uutta ilmettä maakuntien toimintaan. Tepi on mukana kehittämässä maakuntien terveyspalveluita ja tukemassa toimintojen säilyvyyttä.

Ammattilaisten tuottamaa palvelua

Tepi Terveyspalvelut Oy:n henkilöstö koostuu ainoastaan terveydehuollon ammattihenkilöistä. Sairaanhoitajista, lähihoitajista sekä lääkintävahtimestareista, joilla kaikilla on pitkä kokemus akuuttihoidosta ja monista muista terveydenhuollon osa-alueista. Tepin henkilökunnan pätevyyden voi aina käydä katsomassa JulkiTerhikki-palvelusta. Rekrytoidessa uutta henkilöstöä, Tepi Terveyspalvelut Oy edellyttää työntekijöiltään korkeaa työmoraalia, sekä terveitä arvoja.

Tuumasta Terveyteen

– Soita +358409681019

Ahkerointia-rajattu-pieni