Skip to content

Järjestyksevalvojan peruskurssi 40 tuntia

Järjestyksenvalvojan peruskurssin (40 t) suorittamisen jälkeen voit työskennellä esimerkiksi yleisötapahtumissa, urheilutapahtumissa, ravintoloissa jne. Kurssi on sisäministeriön ohjeistuksen mukainen.

Järjestyksenvalvojan tehtävissä edellytetään nuhteetonta taustaa ja poliisin hyväksyntää. 18 vuoden ikää ja hyväksytysti suoritettua järjestyksenvalvojan peruskurssia ja kurssikoetta.

Järjestyksenvalvojakorttia haetaan poliisilta kurssin jälkeen. 
Järjestyksenvalvojan kortti on voimassa enintään 5 vuotta.

Järjestyksenvalvojan peruskurssin sisältö:

Kansalaisten perusoikeudet
Yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet sekä vastuu järjestyksenpidosta 
Järjestyksenvalvonnan yleisiä periaatteita
Järjestyksenvalvoja, toimialue ja tehtävät
Järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet
Henkilöiden ja tavaroiden tarkastaminen
Voimakeinojen käyttö
Yleisimmät rikokset
Päihteet ja päihtynyt asiakas
Väkivaltainen asiakas
Turvallisuussuunnitelma
Hätäensiapu, hälytys, tulipalo ja jälkihoito
Yhteenveto
Teoriakoe ja palaute

Järjestyksenvalvojakurssin suorittaminen edellyttää 100% läsnäoloa.

Tiedustelut: juha@juhakankkunen.fi