Skip to content

Terveysarvojen mittaus

Terveysarvojen mittauspisteellä voit mittauttaa helposti ja nopeasti keskeisimmät terveysarvot, jotka osaltaan kertovat mahdollisista riskeistäsi sairastua esimerkiksi korkean kolesterolin tai verenpaineen aiheuttamiin sairauksiin. Näiden arvojen seuranta on tärkeää varsinkin, jos sinulla on jo riskitekijöitä tai viitearvojen rajoilla olevia aikaisempia tuloksia.

Mittausten yhteydessä saat terveydenhuollon ammattilaisen antamaa terveysneuvontaa ja ohjausta liittyen mittausten tuloksiin. 

Parhaimmillaan terveyspisteeltä asiakkaan saama informaatio estää piilevänä sairastettavan sairauden komplisoitumisen ja asiakas saadaan tarpeellisten hoitojen pariin riittävän varhain ilman vakavampia seuraamuksia. Mahdollisesti pelkkä ohjaus ja neuvonta riittävät.

Tällä saavutetaan merkittävä hyöty ihmisen elämänlaadun ja myöhemmän kotona selviämisen suhteen. Mahdolliset vaativat hoidot erikoissairaanhoidossa voidaan jopa välttää. 

Vieritestauksen keinoin näitä asioita voidaan selvittää nopeasti ja kustannustehokkaasti. 

Voit tilata terveysarvojen mittauspisteen tapahtumaasi tai vaikka yrityksen tyhy-päivään. 
info@tepi.fi
+358400468198

Mittaus Raija 1
Mittauslaitteita

Mitattavat arvot

Alla olevilla mitattavilla arvoilla voidaan määrittää riskiä sairastua esimerkiksi valtimotauteihin tai tyypin 2 diabetekseen. Omasta terveydestä huolehtimiseen kuuluu tietää miten keho voi. Tällä tavalla voi välttyä sairastumasta tai jo olemassa olevan sairauden kanssa pärjätä paremmin.

Kokonaiskolesteroli                                
Hdl niin kutsuttu ”hyvä” kolesteroli     
Ldl niin kutsuttu ”huono” kolesteroli   
Triglyseridipitoisuus
Verensokeri
PEF
Syke
Verenpaine
Hemoglobiini
Kehonkoostumusmittaus (5 mitattavaa suuretta)
BMI, eli painoindeksi