Skip to content

Pertti Ahonen - Kehityspäällikkö

Olen osaamistaustoiltani vahvan koulutus- ja opetusorientaation omaava yrittäjä. Työkokemusta on sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

Osaamiseni kerryttäminen on tullut minulle ensihoitopalvelusta, puolustushallinnosta ja nyt viimeisempänä opetustyöstä SOTE alalla. Koulutustaustoina minulla sairaanhoidon ja terveydenhuollon hallinnon koulutus. Mielekkääksi ja hyödylliseksi olen kokenut sekä harrastuksessa että työelämässä saadun johtajakoulutuksen. Edelliseen liittyy kiinteästi oman johtamiskäyttäytymisen analysointi ja kehittäminen, joka onkin yrittäjyydessä, johtajuuden kehittämisessä aivan keskeistä.

Mahtavina kokemuksina on ollut työelämässä uuden edessä oleminen, jonkin uuden palvelukonseptin tai teknologian käyttöönotoissa. Yrittäjyydessä ollaan tämän edessä alati. Koen, että uudella haasteella yrittäjyydessä on aina suurempana etenemiskulmana mahdollisuus kuin uhka. Toki todellisia uhkia on aina tarkasteltava yrittäjyydessä, mieluusti niiden oikeilla nimillä riskianalyyseissä ja jalkautuen päätöksentekoomme.

Edellinen korostaa sisäisen yrittämisen tärkeyttä, omien voimavarojen tunnistamista ja myös niiden tunnustamista. Yrittäjyydessä jos missään ollaan itsensä johtamisen keskiössä. Hyvinvoiva yrittäjä ei ole pelkästään fyysisiltä ominaisuuksiltaan varusteltu, ehdottomasti oma henkinen pääoma yhdistettynä yrityksen arvomaailmaan antaa varman alustan yrittämiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnan yrittämisessä keskiöissä on yksilöllisesti kohdattava asiakas. Miellän kohtaamiset yrittäjyydessä aivan ykkösasiana sisältäen vahvan vuorovaikutuksen, luottamuksen rakentamisen asiakastilanteeseen. Ihminen tulee syystä palvelutilanteeseen, se on aito kohtaaminen. Voi olla, että juuri meidän kohtaaminen olikin hänen ainoa kohtaaminen päivän aikana! Kaikki kohtaamiset ovat tärkeitä ja niin monesti merkityksellisiä vielä erityisemmin asiakkaan suuntaan.

Loppuun kirjoitan sota-aikaisen, nykyäänkin niin toimivan toteamuksen. ”Kaveria ei jätetä”.  Yhteiskunta on muuntautuva toimintaympäristö kaikkialla. Eri tavalla ihmiset kykenevät maailman pyörteissä olemaan ja elämään. Rohkaisen kaikkia teitä kohtaamaan itseänsä – ottamaan vastuuta terveydestänne omien kykyjenne mukaan. Ajatelkaa myös niinkin, että kaveria me ei jätetä, olemme toisiamme varten.

Tuumasta terveyteen, Pera

info@tepi.fi
0400 468 198
tepi.fi
tepi-scover.fi