Skip to content

Kuinka Tepi toimii?

Terveyspalvelut ihmisten lähelle

Usein he, jotka asuvat kaukana kunnallisista terveyskeskuksista, joutuvat käymään sekä jonottamaan oman kunnan terveyskeskuksessa, jopa kymmenien kilometrien päässä, saadakseen esim. seurannan verenpaineelleen tai sokeriarvolleen. Tällä innovaatiolla palvelu viedään pienten kylien keskuspaikoille, jossa terveydenhuoltoalan ammattilaiset toteuttavat esim. ko. terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa. Näin saadaan säästöä mm. potilaiden matkakustannuksiin ja helpotetaan painetta oman kunnan terveydenhuoltoverkostossa.

Kuntalaiset saadaan huolehtimaan ja ottamaan vastuuta omasta terveydestään sekä hyvinvoinnistaan. Tällä tavoin edistetään asumista haja-asutusalueella. Kyläyhteisöt säilyttävät elinvoimansa. Asukkaat kokevat, että haja-asutusalueella asumista arvostetaan ja heistä huolehditaan tasavertaisesti. Kaikkia palveluja ei viedä pois harvaanasutuilta alueilta ja keskitetä suuriin keskuksiin.

Kustannustehokkuutta ennaltaehkäisevällä työllä

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on tehokasta. Sairauksien tai oireiden tunnistaminen, ennen kuin on pysyvää haittaa tapahtunut, säästää merkittävästi terveydenhuollon kustannuksia. Tärkein säästö tulee kuitenkin siinä, että ihminen voi elää terveempänä ja säilyttää toimintakykynsä mahdollisesti pidempään. Omasta terveydestä huolehtiminen, asioihin hyvissä ajoin tarttuminen, antaa ihmiselle aikaa tehdä tarvittavia muutoksia elämäntavoissaan, ennen kuin tarvitsee välttämättä lääkkeellistä apua. Palveluiden saaminen läheltä on tärkeää. Omalla kylällä saatava palvelu on myös tärkeä sosiaalinen tapahtuma ja näin ollen lisää myös henkistä vireyttä.

Verkostoitumisessa on voimaa

Haja-asutusalueiden, kyläyhteisöjen, yhdistysten ja kuntien välistä toimintaa on tärkeää pitää yllä. Tepi Terveyspalvelut Oy haluaa olla yhdistävänä tekijänä eri toimijoiden välillä. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Tepi tuo monipuoliset terveyspalvelut kaikkien saataville myös taajamien ulkopuolella. Erilaiset tapahtumat ja teemapäivät tuovat vireyttä seurojen ja kylien toimintaan ja näin saadaan uutta ilmettä maakuntien toimintaan. Tepi on mukana kehittämässä maakuntien terveyspalveluita ja tukemassa toimintojen säilyvyyttä.

Ammattilaisten tuottamaa palvelua

Tepi Terveyspalvelut Oy:n henkilöstö koostuu ainoastaan terveydehuollon ammattihenkilöistä. Sairaanhoitajista, lähihoitajista sekä lääkintävahtimestareista, joilla kaikilla on pitkä kokemus akuuttihoidosta ja monista muista terveydenhuollon osa-alueista. Tepin henkilökunnan pätevyyden voi aina käydä katsomassa JulkiTerhikki-palvelusta. Rekrytoidessa uutta henkilöstöä, Tepi Terveyspalvelut Oy edellyttää työntekijöiltään korkeaa työmoraalia, sekä terveitä arvoja.