Skip to content

Tepi Terveyspalvelut oy on perustettu vuonna 2009.
Kolme ensihoitajaa alkoi miettimään ratkaisua ongelmaan, joka havaittiin ensihoitotehtävillä haja-asutusalueilla. Mitä kauempana keskustoista oltiin, sitä myöhäisemmässä vaiheessa potilaat apua hälyttivät. Usein jo niin myöhään, että kiire oli todellinen.

Kuntalaisilta tuli myös jatkuvassti viestiä, että palveluita viedään aina vaan kauemmaksi kyliltä ja siitä johtuen oman terveyden seuraaminen ja ylläpitäminen vaikeutui.

Tähän tarpeeseen kehitettiin liikkuva terveyspalvelu, jolla tavoitetaan kuntalaisia siellä mistä julkiset palvelut on jo viety pois tai ainakin niitä on merkittävästi vähennetty.

Palvelu on saanut kuntalaisilta vain hyvää palautetta ja usein kuuleekin kysyttävän, että ”saako tämän nyt, heti, ilman lähetettä?”. Onpa jollain kylällä mainittu, että ”paras palvelu vuosikymmenniin!”.

Vuosien mittaan rinnalle on kehitetty myös muita palveluita. Esimerkiksi ensiapukurssit on oiva keino lisätä selviämismahdollisuuksia erilaisista hätätilanteista ja toisaalta ne ovat hyvä keino havahduttaa ihmiset siihen, miten hyvin myös maallikko voi olla avuksi ja välttämättä ammattiapua ei aina edes tarvitse paikalle.

Tepi on ottanut valikoimaansa myös terveysaiheiset luennot. Näin on saatu tätä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluvalikoimaa laajennettua mukavasti.

Kolmen innovatiivisen kollegan joukko pyrkii tuottamaan myös jotain uutta markkinoille ja tätä varten Tepi tekee tuotekehittelyä liittyen terveydenhuoltoon ja suoraan potilaaseen kohdistuvaan työhön.